MoO3, Molybdenum trioxide, Molybden trioxit

Liên hệ

Molybden(VI) Oxide là một hợp chất vô cơ có thành phần chính gồm hai nguyên tố molybden và oxy, với công thức hóa học được quy định là MoO3. Hợp chất này là chất được sản xuất với số lượng lớn nhất so với bất kỳ hợp chất nào của nguyên tố molybden. Nó tồn tại trong tự nhiên dưới dạng khoáng sản hiếm molybdit.

Molybden trioxide được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất kim loại molybden. Ngoài ra, nó còn được dùng trong các thiết bị điện tử cũng như chất xúc tác oxy hóa trong ngành công nghiệp dầu khí.

Sản phẩm liên quan