Fero mangan 65%

Liên hệ

 

Ferro mangan là một hợp kim ferro, với hàm lượng Mn cao, được chế tạo bằng nang nóng hỗn hợp [[MnO2]] và [[Fe2O3]] cùng với cacbon trong lò cao luyện gang. Quá trình luyện sẽ giúp các hỗn hợp xảy ra sự trao đổi hóa học. Chúng được dùng như là chất khử ôxit cho thép.

Theo sự phân loại chung thì ferô mangan được chia thành

  • Ferô mangan chuẩn
  • Ferô mangan cacbon trung bình
  • Ferô mangan cacbon thấp.

Một vật liệu đồng dạng với ferô mangan là gang thỏi với hàm lượng mangan cao, được gọi là gang kính

Type Content of Elements
% Mn % C (max) % Si (max) % P (max) % S (max)
a b a b
Low Carbon
Ferro Manganese
FeMn88C0.2 85.0-92.0 0.2 1.0 2.0 0.10 0.30 0.02
FeMn84C0.4 80.0-87.0 0.4 1.0 2.0 0.15 0.30 0.02
FeMn84C0.7 80.0-87.0 0.7 1.0 2.0 0.20 0.30 0.02
Medium Carbon
Ferro Manganese
FeMn82C1.0 78.0-85.0 1.0 1.5 2.5 0.20 0.35 0.03
FeMn82C1.5 78.0-85.0 1.5 1.5 2.5 0.20 0.35 0.03
FeMn78C2.0 75.0-82.0 2.0 1.5 2.5 0.20 0.40 0.03
High Carbon
Ferro Manganese
FeMn78C8.0 70.0-82.0 8.0 1.5 2.5 0.20 0.33 0.03
FeMn74C7.5 70.0-77.0 7.5 2.0 3.0 0.25 0.38 0.03
FeMn68C7.0 65.0-72.0 7.0 2.5 4.5 0.25 0.40 0.03

Sản phẩm liên quan