FerroTitan

Liên hệ

Ferro titan là hợp kim ferô của sắt với titan, có hàm lượng titan trong khoảng từ 10-70% theo khối lượng và đôi khi có một lượng nhỏ cacbon. Chúng được sử dụng trong ngành luyện thép, như là một tác nhân làm sạch sắt và thép; titan là một nguyên tố tác dụng mạnh với lưu huỳnhcacbonoxy và nitơ, tạo ra các hỗn hợp không thể hòa tan trong thép lỏng và được tách ra xỉ trong quá trình luyện, khử lưu huỳnh, khử nitơ cho thép.

Sản phẩm liên quan