Gạch Manhedi - Mg0-C

Liên hệ

Gạch chịu lửa Manhedi cacbon được sử dụng rộng rãi trong nghành luyện kim. Cụ thể chúng được dùng cho các lò sau :
- Lò hồ quang điện ( E.A.F - Electric arc Furnace).
- Các loại lò chuyển thổi oxy.
- Lò tinh luyện lần hai ( L.F- Ladle Furnace. Thép được tinh luyện trong lò điện hoặc lò chuyển sẽ được tiếp tục tinh luyện lần hai .
- Các bộ phận của một số lò như các tuye, lỗ thoát trên của công nghệ nấu rót cán thép liên tục.