Gạch chịu lửa kiềm tính

Liên hệ

 

Gạch chịu lửa kiềm tính

Là loại gạch có tính kiềm cao nên sử dụng rất tốt trong các lò nấu thép như lò Martin, tại 

đó gạch phải tiếp xúc với xỉ kiềm . 

  Công dụng
Gạch chịu lửa kiềm tính được ứng dụng nhiều để lót tại zôn nung của lò quay sản xuất clinke xi măng.
- Gạch Mg-Cr dùng rất tốt cho zôn nung lò quay sản xuất clinke xi măng. Tại đó nó phải chịu tác động cao của tải trọng nhiệt, nhiệt độ, cơ học dao động nhiệt độ nhiều, tác dụng hóa học của clinke.. tuổi thọ thông thường khoảng 6 đến 12 tháng làm việc liên tục.


• Gạch chịu lửa kiềm tính được ứng dụng nhiều để lót tại zôn nung của lò quay sản xuất clinke xi măng.
• Các sản phẩm gạch kiềm tính chủ yếu gồm :
- Gạch gạch lửa Spinel
- Gạch chịu lửa Manhe - Spinel
- Gạch chịu lửa Manhê
- Gạch chịu lửa Manhê-Crôm