Vật liệu cách điện

Liên hệ

Men cách điện được dùng rộng rãi trong sản xuất maý móc, máy biến thế, hệ thống điện tử. Dây dẫn, thường là dây đồng hay nhôm, được tráng cách điện bằng một lớp mỏng men tổng hợp có tác dụng bảo vệ nhiệt, hoá chất và cơ học. Do đòi hòi về kích thước maý móc càng ngaỳ càng nhỏ nên yêu cầu ổn định về nhiệt ngày càng lớn.