Quartz tinh khiết, kính Quartz

Liên hệ

Ứng dụng: Công nghiệp nguồn sáng điện, một phần được sử dụng trong chất bán dẫn, sợi quang và công nghiệp hóa chất

Tính năng: Tính ổn định tốt, chống ăn mòn, truyền quang phổ cao.

Sản phẩm liên quan