Gạch chịu axit ( gạch kháng axit )

Liên hệ

Gạch chịu a xít là gạch chuyên dụng ứng dụng trong các công trình tiếp xúc với tác động a xít cao. Các ứng dụng phổ biến là lò sản xuất a xít, lò sản xuất hóa chất, công  nghiệp thực phẩm, công nghiệp phân bón...

Gạch chịu a xít có hai loại cơ bản đó là gạch xây chịu a xít và gạch lát chịu a xít.

Sản phẩm liên quan